Ohodnoťte nás.

Vlhko ve sklepě domu bylo příčinou degradace podstatné části domu. Vlhko je důsledkem nefunkční hydroizolace spodní stavby. Jednou z příčin je také nezaizolovaný prostup dodatečně prováděného přívodu elektrického vedení (viz foto). Vlhkost celé spodní stavby a jejího okolí zapříčila i postupný rozpad betonu v okolí vstupních dvířek do suterénu (bývalého shozu uhlí).  

Vlhký sklep u starší nemovitosti Vlhký sklep u starší nemovitosti Vlhký sklep u starší nemovitosti Vlhký sklep u starší nemovitosti

Komentáře