Technická inspekce nemovitosti – kontrola technického stavu
4.25 (85%) 4 hlas[ů]

Každý den lidé kupují nové nemovitosti, ale pouze minimum lidí si nechá nemovitost prověřit skutečným odborníkem. Často si pozvou kamaráda, který sice má stavební povědomí, ale jeho specializace je naprosto odlišná. Toto však není potřebná inspekce nemovitosti nebo-li kontrola technického stavu nemovitosti.

Kontrolovat stav nemovitosti by měl každý, kdo kupuje novostavbu i starší bydlení. Na každém se totiž nechá najít hodně problémů, které je dobré znát – u staršího bydlení ideálně před podpisem rezervace a u novostaveb nejpozději před přejímkou stavby. Jak vypadá kontrola technického stavu odborníkem se můžete podívat zde.

Zaměřím se nyní na nejčastějších 13 věcí, které trápí naše klienty.

Křivá podlaha

Křivá podlaha

1. Nerovnoměrné sedání zdiva – praskání domu

Proč se tak děje: Nemovitost je tvořená více různě velkými částmi domu (hlavní stavba – 2 patra a přilepená přízemní garáž či veranda) – může dojít k nerovnoměrnému sedání a trhlinám v důsledku špatných základů.

Náklady: Při podzákladovém zhutnění či injektáží až několik set tisíc korun

2. Pronikání vody do domu v dolíku či pod svahem

Mokrá podlaha

Mokrá podlaha

Proč se tak děje: Podlaha přízemí je v malé výšce nad terénem. Při dešti a tání sněhu může voda zaplavit dům. Překonáním vodorovné hydroizolace voda pronikne do domu pod podlahu a znehodnotí jí a dále pokračuje vlhkostí do zdí.

Náklady: Statisíce korun bez garance plného vyřešení problému.

3. Zatékání vody do garáží pod úrovní terénu

Proč se tak děje: Podlaha garáže je pod úrovní terénu a voda stéká po příjezdu do garáže. Odchytový kanálek je často nefunkční a voda proniká do podlahy garáže (často skrze napojení komunikace a podlahy garáže a tudy nad izolaci). Následně se dále šíří a nasává do celé garáže a dále do nemovitosti.

Náklady: Desítky až stovky tisíc, v závislosti na dostupnosti dešťové kanalizace, vzhledem k výškovým rozdílům.

4. Pronikání vody vstupem z terasy či balkonu

Měření vlhkosti

Měření vlhkosti

Proč se tak děje: Terasa či balkon je výše než podlaha obytné místnosti. Pokud došlo ke špatnému napojení izolace terasy či balkonu na vstupní dveře, tak se při dešti dostane voda ke zdivu a rychle nasákne.

Náklady: Desítky tisíc.

5. Mokro pod vanou či sprchovým koutem

Proč se tak děje: Nejčastěji je důvodem špatné napojení instalací (odtokového potrubí) nebo popraskané či vydrolené spáry kolem vany či vaničky sprchového koutu. Voda se často dostává do hluboké vrstvy podlahy a okolních stěn.

Náklady: Desítky tisíc.  

Protékání sprchového koutu

Protékání sprchového koutu

6. Nízká teplota u výplní otvorů – okna, dveře

Proč se tak děje: Je to nejslabší tepelněizolační článek nemovitosti. Jsou zde velké tepelné ztráty. Otvory jsou tedy chladnější než okolní zdi a tím dochází ke kondenzaci vodních par. To vede ke srážení par na rámech a stékání, což dále vede ke vzniku plísní v okolí na zdech.

Náklady: Výměna oken  – 6000 Kč /m2, výměna zasklení s „teplým“ distančním rámečkem mezi skly – 4000 Kč/m2, dodatečné zateplení konstrukčních detailů – 700 Kč/m2.

7. Tepelné mosty – špatná izolace

Proč se tak děje: Některé části stavby vykazují vyšší tepelné ztráty. Nejčastěji v koutech, v místech se špatnou tepelnou izolací nebo na místech napojení různých stavebních materiálů. Chladnější místa zdí tak způsobí vlhnutí povrchu a následně plíseň a opadávání omítky.

Náklady: Dodatečné zateplení venkovních zdí je za 1200 – 1500 Kč/m2. V sumě pak několik set tisíc korun podle velikosti nemovitosti.

Chybně řešené zábradlí

Chybně řešené zábradlí

8. Chybně řešené zábradlí

Proč se tak děje: Častou vadou v domech jsou nedostatečné bezpečnostní parametry zábradlí. Konkrétně  velikost mezer ve výplní zábradlí.

Náklady: Opravy či výměny jsou za jednotky tisíců až desetitisíců.

9. Špatné větrání garáže

Proč se tak děje: Větráním je třeba zajistit odvod vlhkosti a výfukových plynů z garáže. Větrací otvory nejsou okna. Větrání by mělo být přirozené a umístěné v protilehlých stěnách u podlahy (min. 50cm nad podlahou) a u stropu max. 30cm pod stropem. A vždy opatřené mřížkou proti hmyzu. Největší riziko je při propojení garáže s obytnou částí běžnými dveřmi.

Náklady: Tisíce korun na samotné otvory. A při poškození fasády je pak nutná rozsáhlejší oprava v hodnotě desítek tisíc.

10. Rozvody vody bez izolace

Proč se tak děje: Rozvody studené vody bez izolace mají riziko zmrznutí v nevytápěných částech nebo vlivem různé teploty (okolní vzduch a chladná voda v potrubí) způsobují kondenzaci vlhkosti a rezivění povrchů. Navíc, pokud je voda v potrubí ohřívána během léta či při vytápění, tak se ve vodě množí bakterie Legionella a voda již není pitná.

Náklady: Tisíce korun a při výměně poškozených prvků korozí i desítky tisíc korun.

11. Chybějící povinné revize

Proč se tak děje: Častým případem jsou prošlé, nebo úplně chybějící revize. Ty je potřeba doložit u domů na: elektroinstalaci (revize musí být vždy před nastěhováním), hromosvody (obvyklá lhůta kontroly je 3 – 5 let), komín (kontrola spalinové cesty a čištění minimálně 1x ročně) a plynový kotel (kontrola technikem jednou za 3 roky).  Pokud dojde k jakékoliv škodě a vy nemáte správné a aktuální revize, pojišťovna Vám nic nedá a vše zaplatíte z vlastní kapsy. A to včetně odpovědnosti na zdraví a majetku jiných osob (např. požár, který postihne i cizí majetek).

Náklady: Nejčastěji od jednoho do pěti tisíc korun.

Odpovědnost za revize Zdroj: www.hypoindex.cz

Odpovědnost za revize
Zdroj: www.hypoindex.cz

12. Nedostatečná zvuková izolace stěn a stropů

Proč se tak děje: Zvuková neprůchodnost se zvyšuje s plošnou hmotností stěny a právě příčky (zejména ze sádrokartonu) mají tuto neprostupnost špatnou. Řešením pro stěny je přizdívka, či zvukově izolační předstěny ze sádrokartonu. U kročejového hluku (je slyšet chůze) je častým problémem špatná izolace podlahy po obvodu tzv. kročejovou izolací. Hluk se pak přenáší přímo na zdi a ty hluk nesou do dalších místností i pod Váš byt. Nejčastější je to v podkrovních bytech, kde jsou pouze lehké stropy.

Náklady: Dodatečné akustické předstěny u bočních zdí vychází cca 600 Kč/m2. U podlah je toto nejčastěji řešeno výměnou nášlapné vrstvy podlahy, včetně zvukové izolace 700 – 1200 Kč/m2. Někdy však stačí pouze provedení obvodové kročejové izolace 200-500 Kč/m.

13. Energetická náročnost nemovitosti – vytápění

Proč se tak děje: Největší spotřeba energie v nemovitosti je vlivem vytápění. Lidé si kupují spotřebiče v energetické třídě A, ale často si kupují nemovitosti v energetické třídě F. Je to paradox. Je třeba zjistit stav a stáří kotle, zda je na elektřinu či dřevo, stav zateplení rozvodů tepla, zda jsou nainstalovány termostatické ventily, je provedeno zateplení fasády a stopu na půdě, jaký je stav oken.  Dnes je povinností při prodeji předat energetický štítek domu nebo vyúčtování energií za 3 roky u bytů. Vše je nutné zkontrolovat.

Náklady: Podle závažnosti od desítek až po stovky tisíc.

Vyhněte se těmto problémům a nechte si zkontrolovat technický stav nemovitosti předtím, než podepíšete rezervační smlouvu.

Co technik kontroluje?

Co technik kontroluje?

Jak stavební technik kontroluje nemovitost? Co zkoumá, měří, kontroluje? S čím Vám může pomoci? Podívejte se, jak jeho práce vypadá. Najdete nás na www.realitnivyjednavac.cz Jsme i na Facebooku:https://www.facebook.com/realitnivyjednavac Těšíme se na Vás http://youtu.be/Z6Sj9QXtxf0

Komentáře