Podlaha podle projektu? To ani náhodou!
5 (100%) 1 hlas[ů]

Nezávislý techniky byl povolán investorem stavby rodinného domu k jeho kontrole v průběhu výstavby. Měl za úkol posoudit, jestli všechny práce probíhají v souladu s projektem.
Kontrolou bylo zjištěno, že vstupní dveře do domu byly osazeny nakřivo, nebo že ani v jedné místnosti nebyly sádrové omítky rovné. Hlavní pozornost byla po provedení prvotního posouzení zaměřena na podlahu v přízemí domu.
Podlaha byla ve fázi před pokrytím samonivelační stěrkou a následnou pokládkou finální vrstvy. Na základové desce byla položena hydroizolace včetně ochrany proti radonu, tepelná izolace a betonový podklad s podlahovým vytápěním. Jednalo se o podlahu v přízemí celého domu, tedy vstupní předsíně, pokoje, obývacího pokoje a kuchyňského koutu.

 

Podlaha vykazovala velké nerovnosti, jejich vyrovnání bylo nad možnosti jakékoliv samonivelační stěrky. Nerovnosti činily až 14mm na 2 metrech. Odchylka od vodorovné roviny byla až 16mm na 2 metrech. Při simulaci dynamického zatížení se podlaha „třásla“. V rohu místnosti byla provedena sonda do skladby podlahy. Zjištění byla šokující.

Odkrytá vrstva betonové podlahy

Odkrytá vrstva betonové podlahy

Měřením rozebrané skladby bylo zjištěno a zdokumentováno, že tepelnou izolaci podlahy tvoří dvě vrstvy polystyrénu. Jedna o síle 5cm, druhá o síle 3cm. Celkem tedy 8cm. Dle projektové dokumentace měla být použita jedna vrstva tepelná izolace o síle 10cm. Chybělo tedy 20%!!! tepelné izolace. Při okrajích vybourané podlahy neměl podkladní beton stále ještě tloušťku 6cm, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Změřená tloušťka betonového podkladu je jen 4cm, tedy o cca 20% méně betonu.

Vrstva betonu má jen 4 cm (v projektu je 6 cm)

Vrstva betonu má jen 4 cm (v projektu je 6 cm)

Po odkrytí podkladového betonu a tepelné izolace bylo zjištěno, že některé pásy hydroizolace se překrývají jen 2cm. Podle výrobce izolačních pásů je minimální šíře jejich překrytí 12cm, tedy o 10cm víc. Stavební firma tak ušetřila mnoho m2 hydroizolačních pásů. Navíc bylo zjištěno, že hydroizolace není v místech překrytí kvalitně spojena (svařena)!. Jednotlivé vrstvy jdou od sebe normálně oddělit a nadzvednout. Hydroizolační vlastnosti takto instalované vrstvy jsou pak nedostatečné a zajisté by došlo časem k proniknutí vlhka do podlahy a okolních stěn celého domu!

Pásy hydroizolace se překrývají jen 2 cm, místo 12 cm

Pásy hydroizolace se překrývají jen 2 cm, místo 12 cm

Podélné spoje pásů hydroizolace nejsou svařené

Podélné spoje pásů hydroizolace nejsou svařené

Bylo dohodnuto, že celá podlaha bude vybourána a zhotovena nově na náklady stavební firmy. Pokud by nedošlo ke kontrole technikem v průběhu stavby, nebylo by možné vadu zavčasu opravit.

Čelní spoj hydroizolačního pásu není přivařen k izolačnímu pásu pod stěnou

Čelní spoj hydroizolačního pásu není přivařen k izolačnímu pásu pod stěnou

Pokud technik kontroluje již hotový dům před jeho koupí, musí se zaměřit i na případné projevy nekvalitně provedené hydroizolace. K tomu je však zapotřebí značná zkušenost a profesionální měřící přístroje.

Zdroj: Ing. Pavel Rychnovský, www.inspektornemo.cz

Komentáře