Ohodnoťte nás.

Projektant nechal umístit boilery na ohřev teplé vody v rodinném domě do podkrovní ložnice nad koupelnou. Stavební firma přivedla k boilerům do podkroví potrubí na studenou a teplou vodu. Nikomu nedošlo, že každý boiler má bezpečnostní přetlakový ventil, ze kterého při ohřevu vody v boileru voda odkapává, a který by v případě poruchy boileru zajistil i únik většího množství vody a ochránil tak boiler před poškozením přetlakem a následným vyplavením domu. Přetlakový ventil musí být napojen na odpadní potrubí! Na snímku je vidět, že hadičky od přetlakového ventilu vedou do kanystru, ležícího na podlaze. Vlastník domu tak musí trvale kontrolovat, jestli již není kanystr plný, aby z něj voda nevytekla a neponičila mu podlahu.

chybějící odpady chybějící odpady

Komentáře