Ohodnoťte nás.

Byl jsem pozván ke kontrole již obydlené novostavby rodinného domu. Ten byl součástí většího developerského projektu v okolí Prahy. Jeho novým majitelům se již cca půl roku nedařilo uplatnit reklamace několika vad. Záruční doba se tak k radosti stavební firmy zkracovala a hrozilo, že vady zůstanou neopraveny.

Po podrobné prohlídce domu bylo zadokumentováno celkem 69 vad! Souhrnná zpráva měla 32 stran. Byly nalezeny i závažné vady, aniž by o nich majitelé domu věděli. Výsledkem byla oprava všech vad a tam, kde to již nebylo možné, proběhla finanční kompenzace v hodnotě přesahující 200.000,-Kč!

Jednou z kuriózních závad, která byla důkazem špatné práce stavebního dozoru (technického dozoru investora  TDI) v průběhu stavby, je nevhodně výškově vyvedený svod dešťové vody. Celý vývod by měl být zasypán zeminou až do výšky čistícího otvoru. V tom případě by se musel okolní terén zvednout o cca 0,5 m a parapet okna (viz foto) by se tak ocitl na úrovni okolního terénu, nebo možná i pod ním! Dešťový svod měl být vyústěn z domu o cca půl metru níž, aby se čistící otvor svodu nacházel na úrovni země. Oprava si vyžádala lokální bourání zdiva včetně tepelné izolace, rozebrání a znovu napojení kanalizačního potrubí. 

Tato vada mohla vzniknout jen proto, že osoba vykonávající stavební dozor si neplnila řádné své povinnosti. Bohužel je to dost častý jev.

Pokud se chystáte koupit novou nemovitost, nezapomeňte si ji nechat při převzetí řádně zkontrolovat inspektorem nemovitostí. Stavební dozor není bohužel zárukou, že stavba je v pořádku.

Zdroj informací: technik Ing. Pavel Rychnovský, www.InspektorNEMO.cz

Svod dešťové vody 0,5m nad terénem.

Komentáře