Ohodnoťte nás.

Důslednost při přejímce domu? Samozřejmost, tak to rozhodně v praxi neplatí. Stavební technik Pavel nám ukáže, co se stalo nedávno u jeho klienta v Praze.

Na první pohled se zdálo, že přejímka nového domu proběhne s očekávaným výsledkem. Tedy že bude konstatováno, že až na pár nedodělků bude vše v pořádku. Zdálo se, že když prodávající (stavební firma/developer) po dobu výstavby komunikoval s kupujícím, že bude vše v pořádku a nezbyde, než se po převzetí domu do něj nastěhovat. Opak byl pravdou.

Po důkladné kontrole celé nemovitosti byly shledány vady, které zásadním způsobem ovlivnily ochotu kupujícího dům převzít. A protože se jednalo i o vady jen těžko odstranitelné, nebo neodstranitelné, výsledkem bylo odstoupení od smlouvy. Nebylo to však snadné, protože po nějakou dobu prodávající vady zlehčoval a nabízel různé ústupky. Kupující však správně trval na uvedení domu do stavu, kdy nebudou s jeho provozem problémy. A na to prodávající nepřistoupil, protože náklady spojené s odstraněním vad by pro něj byly velmi vysoké. Dům měl celkem 57 vad! A jaké byly některé z nich?

  1. vodoinstalace v koupelně nebyla zabudována ve zdi (obr. 1)
  2. zateplení fasády nebylo instalováno na zakládací hliníkovou lištu (obr.2 – foceno ze spodu)
  3. schodiště do II.patra neodpovídalo normám – bylo pro chůzi nebezpečné – každý schod byl jinak vysoký a široký (obr. 3, 4, 5)
  4. keramické obklady byly poškozené v řezu a přesto jimi byla provedena koupelna i WC (obr.6)
  5. radiátor nainstalovaný přímo za vstupními dveřmi, ty pak nešly plně otevřít (obr.7)

Jen díky plnému zdokumentování všech vad, porovnání s platnými normami a jejich důsledným uplatněním u prodávajícího, nedošlo k dokončení celé obchodní transakce a prodávající byl nucen se s kupujícím finančně vyrovnat v plné výši dosud uhrazených záloh.

Byť celá tato situace nebyla pro kupujícího plně komfortní, nedostal se díky své důslednosti do budoucích problémů s uváděním domu do stavu, aby odpovídal kvalitou jeho původním očekáváním. Náklady na odstranění vad, které prodávající odstranit odmítal, byly odhadnuty na 450.000,-Kč

Kupující si následně vytipoval jinou nemovitost. Ta již byla až na drobnosti v pořádku. V současné době již bez problému bydlí v novém domě.

Zdroj informací: technik Ing. Pavel Rychnovský, www.InspektorNEMO.cz

Vodoinstalace v koupelně Zateplení fasády nebylo instalováno na zakládající hliníkovou lištu Schodiště do II. patra neodpovídalo normám - bylo pro chůzi nebezpečné - každý schod byl jinak vysoký a široký Schodiště do II. patra neodpovídalo normám. Bylo pro chůzi nebezepčné - každý schod jinak vysoký a široký Schodiště do II. patra neodpovídalo normám. Bylo pro chůzi nebezepčné - každý schod jinak vysoký a široký Keramické obklady byly poškozené v řezu a přesto jimi byla provedena koupelna i WC Radioátor nainstalovaný přímo za vstupními dveřmi, ty pak nešly plně otevřít

Komentáře